Suomi heräämässä humanitääriseen avustustoimintaan liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin

Teksti: Elina Warsta

Afganistan, Etelä-Sudan, Jemen, Somalia, Syyria. Vaikeissa olosuhteissa tarvitaan luotettavia, edullisia ja innovatiivisia ratkaisuja inhimillisten olojen parantamiseen. Humanitääriset kriisit, poikkeusolosuhteissa elävien ihmisten tarpeet, halu auttaa ja edistää kestävää kehitystä tuovat vuosittain n. 2000 alan merkittävintä toimijaa Brysseliin humanitäärisen avun tapahtumaan ja messuille Aidexiin.

Suomi osallistui 16.-17.11.2016 Aidexiin Finpron Kehittyvät Markkinat -kasvuohjelman puitteissa tuoden mukanaan kymmenkunta suomalaista yritystä, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan osaamistaan humanitääriselle segmentille: IC2 Feeniks, KT-Shelter, Lune Group, Tespack, TeijoCon, VAKAVA, Verseidag Ballistic Protection sekä Human Security Finland verkosto (BMS Engineering, Elisa, Nokia ja Telespro) esittelivät tuotteitaan messuilla. Brysseliin matkustaneet suomalaisyritykset etsivät kosketusta alan potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin ja kiittelivät Finpron aloitetta tuoda suomalaista osaamista esille. Aidex-messut ovat hyvin rajoitetulle segmentille kohdistettu tapahtuma, jonka kävijämääriä ei voi verrata tavallisten kaupallisten messujen kävijämääriin. Siitä huolimatta Suomen esittelypaviljongissa kävi kuhina, ja yritykset löysivät itselleen lukuisia lupaavia kumppaneita, osa myös potentiaalisia ostajia. Aidexin vahvuutena on, että mukana on yritysten lisäksi esim. YK:n, Punaisen Ristin ja muiden avustusjärjestöjen edustajia, jotka ovat luonnollisia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita yrityksille. Suorien ostajatapaamisten lisäksi yritykset hyötyvät verkostoitumisesta mm. toisten pohjoismaisten yritysten kanssa.

aidex-tespack-small

Suomi keskittyy tämän hallituskauden kehityspoliittisessa selonteossaan erityisesti hauraiden valtioiden tukemiseen, ja suuntaa voimavaroja pakolaisuuden lähtö-, kauttakulku sekä vastaanotto-maihin. Lisäksi Suomi painottaa naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman parantamista, ja ulkoministeriön tuki keskittyy juuri näitä aiheita edistäviin kansainvälisiin järjestöihin (UN Women, YK:n lastenrahasto UNICEF ja YK:n väestörahasto UNFPA). Hallitus kannustaa vastuullisia suomalaisyrityksiä kehitysmaiden markkinoille.

Yritykset voivat edistää kestävää kehitystä omalla toiminnallaan ja pyrkiä kehittyville markkinoille esimerkiksi esittelemällä osaamistaan ja ratkaisujaan humanitäärisellä puolella toimiville järjestöille Aidexissä. IC2 Feeniks esitteli tuotevalikoimaansa mm. Turkin Punaiselle Puolikuulle, jota kiinnosti erityisesti ”Isolation Pod” potilaan eristyskapseli (mm. Suomen puolustusvoimien käytössä), joka on suunniteltu suojaamaan sekä potilasta että hoitajia mahdollisilta tartuntariskeiltä siirtotilanteissa, sekä vedellä täytettävä räjähdesuoja ”Fragment Trap”, jota voidaan käyttää turvarakenteena paikoissa, joissa esimerkiksi maamiina joudutaan raivaamaan räjäyttämällä. Lääkärit ilman rajoja –järjestöä kiehtoi VAKAVAn tulossa oleva kylmäketjuratkaisu rokotteiden kuljettamiseen, jolla lämpötila voidaan pitää pitkään tasaisena, toisin kuin nyt markkinoilla olevissa ratkaisuissa, joissa lämpötila nousee tasaisesti heikentäen rokotteiden säilyvyyttä vaativissa olosuhteissa.

Vierailijat tutustuivat ahkerasti myös Tespackin aurinkokennoteknologialla varustettuihin laukkuihin, jotka on suunniteltu mobiililaitteiden lataamiseen paikoissa, joissa sähköä ei ole saatavilla. Tespackin tuotevalikoimasta löytyy laukkuja kuluttajille suunnatatuista repuista lähtien ammattilaiskäyttöön soveltuviin raskaisiin laukkuihin, joissa esim. kriisikohteen avustustyöntekijät voivat ladata mobiililaitteensa, ja joka etsii verkkosignaalin paikasta kuin paikasta, tarvittaessa jopa satelliitin kautta.

Kriisin puhjetessa kriisinhallintaketjuun kuuluvat järjestöt ja yritykset ovat valmiita toimittamaan tarvikkeita 24 tunnin ja henkilöresursseja 48 tai 72 tunnin varoitusajalla. Kriisin pitkittyessä viikkoihin, kuukausiin tai vuosiin tarpeet muuttuvat välittömistä pidempiaikaisiin, kuten suojan, ravinnon ja sairaanhoidon tarjoamisesta tai mobiili-infrastruktuurin pystyttämisestä avustustyöntekijöille (välittömät tarpeet) koulutuksen järjestämiseen, kattavamman mobiili-infrastruktuurin pystyttämiseen koko väestön tarpeisiin sekä muiden palveluiden tarjoamiseen (pidempiaikaiset tarpeet). Suomella ei ole vielä vastaavaa kansallista kriisivalmiusjärjestelmää kuten norjalaisten NOREPS (Norwegian Emergency Preparedness System), joka on onnistunut kaksinkertaistamaan norjalaisten myynnin YK-järjestöille. NOREPS on julkisen ja yksityisen sektorin verkosto, joka toimii Norjan ulkoministeriön valtuuttamana. NOREPS antaa norjalaisille yrityksille neuvoja YK-hankintoihin sekä kansainvälisiin humanitäärisiin ja kehittyviin markkinoihin liittyen, varastoi aputarvikkeita, vastaa humanitääristen kriisien välittömiin avustustarpeisiin ja tukee kestävien tuotteiden ja ratkaisujen innovaatio- ja kehitystoimintaa.

Myös Suomen kiinnostus humanitäärisen avustustoiminnan liiketoiminta-mahdollisuuksiin on heräämässä, ja suomalaisten maine rauhanvälityksessä ja luotettavana kauppakumppanina mm. Lähi-Idässä edistää tätä tavoitetta. Osoituksena kansainvälisestä luottamuksesta Suomea on pyydetty isännöimään tammikuussa 2017 YK:n Syyrian operaation julkistamistilaisuutta Helsingissä. Tapahtumaan osallistuvat UNDP:n (YK:n kehitysohjelma), OCHA:n (YK:n humanitääristen asioiden koordinointijärjestö) ja UNHCR:n (YK:n pakolaisjärjestö) pääjohtajat, ja pohjoismaista paikalle tavoitellaan ministeritason edustusta.

aidex-ic2-feeniks-small

Finpron Kehittyvät markkinat –kasvuohjelma tavoittelee suomalaisten yritysten osuuden kasvattamista YK-hankinnoissa ja kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittamissa hankinnoissa Vietnamissa ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. ”Suomalaisten yritysten osuus YK-hankinnoissa on vaatimaton ja muita pohjoismaita alhaisempi, ja asian ovat nostaneet esille julkisuudessa sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen että kauppa- ja kehityssuurlähettiläs Sinikka Antila. Kehittyvien Markkinoiden kasvuohjelman tarkoitus on lisätä tietoisuutta näistä kauppamahdollisuuksista ja tuoda niitä konkreettisesti yritysten ulottuville”, toteaa ohjelmajohtaja Jyrki Härkki. Positiivisen kokemuksen ja yrityspalautteen perusteella Finpro aikoo osallistua Aidexiin myös ensi vuonna.

Lue lisää Kehittyvät Markkinat -kasvuohjelmasta täältä:
http://www.exportfinland.fi/kehittyvat-markkinat-kasvuohjelma

Tai ota yhteyttä:

Jyrki Härkki, ohjelmajohtaja
jyrki.harkki(a)finpro.fi
+358 40 343 3455

Terhi Rasmussen, YK-hankinnat
terhi.rasmussen(a)finpro.fi
+45 20 54 9894

Elina Warsta, ohjelmapäällikkö
elina.warsta(a)finpro.fi
+358 50 400 3172

Anna Sofia Nyholm, projektikoordinaattori
sofia.nyholm@finpro.fi
+358 50 308 6306

Mukana Aidexissa olivat:

aidex-logo-small

IC2 Feeniks
KT-Shelter
Lune Group
Tespack
TeijoCon
VAKAVA
Verseidag Ballistic Protection

Human Security Finland verkosto:
BMS Engineering
Elisa
Nokia
Telespro

Advertisements