Ratkaisuja Syyrian ja naapurimaiden haasteisiin pohjoismaisen yhteistyön avulla

Teksti: Elina Warsta

23.1.2017 järjestetty Nordic Innovation Day keräsi yli 120 osallistujaa Helsinkiin verkostoitumaan, kertomaan osaamisestaan, ideoimaan ja pohtimaan yhteistyömahdollisuuksia Syyriaan ja naapurimaihin kohdistuvan kriisin aiheuttamien haasteiden ratkaisussa. Yli 25 YK-järjestöedustajaa kymmenestä eri järjestöstä, n. 45 pohjoismaista yritystä sekä kymmenkunta kansalaisjärjestöä pistivät päänsä yhteen työpajoissa, joiden tavoitteena oli tunnistaa uusia yhteistyömahdollisuuksia, ja ehdottaa konkreettisia ratkaisumalleja.

Finpron kehittyvien markkinoiden kasvuohjelman ja ulkoasiainministeriön yhdessä järjestämään tilaisuuteen onnistuttiin saamaan mukaan poikkeuksellinen kirjo YK-järjestöjen ihmisiä sekä operatiiviselta tasolta Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan toimistoista (WHO, UNICEF, UNHCR, UNDP, WFP) että innovaatiotoimintaan ja hankintoihin erikoistuneita virkamiehiä (UNOPS, UNFPA, OCHA, UNESCO, ILO). M4ID toimi tapahtuman ammattimaisena fasilitaattorina. Tapahtuman kiinnostavuutta ja profiilia kohotti epäilemättä seuraavana päivänä Helsingissä järjestetty koko YK:n Syyria-operaation julkistus vuosille 2017-2018.

nid-1

Monitoimijamallin soveltaminen humanitäärisissä kriiseissä on haastavaa, mutta yritystoiminnan mukaan tuomisella pyritään löytämään ongelmiin kestäviä ratkaisuja – kriisien määrä ja laajuus globaalilla tasolla kasvaa koko ajan, eikä pelkällä lahjarahalla voida ratkaista kaikkia haasteita; se ei yksinkertaisesti riitä. Yrityksillä on osaamista joka täydentää kansalaisjärjestöjen ja YK-järjestöjen paikallisosaamista ja tuntemusta, ja yritykset pystyvät tarjoamaan ja kehittämään uusia innovatiivisia ratkaisuja silloin, kun täsmälliset tarpeet ovat tiedossa.

Yritykset, kansalaisjärjestöt ja YK-järjestöt työstivät ratkaisuja haasteisiin viidessä rinnakkaisessa temaattisessa työpajassa: (1) energian tuotanto; (2) vesi, jätevesi, sanitaatio ja jätteen käsittely; (3) terveys ja terveyspalvelut; (4) koulutus ja opetus (sis. ammatillinen koulutus); (5) ICT ja telekommunikaatio. Jokaiseen työpajaan oli valmisteltu YK:n toimesta taustapaperi, jossa konkreettiset haasteet ja yksityisen sektorin mahdollisuudet kartoitettiin etukäteen. Finpro ja ulkoasiainministeriö kokoontuivat suomalaisyritysten kanssa tapahtumaa edeltävällä viikolla valmistelutilaisuuteen, jossa YK-hankintoihin liittyvät perusasiat, suomalaiset rahoitusinstrumentit ja taustapapereiden tärkeimmät elementit käytiin yhdessä läpi. Koko tapahtuman sisältö konseptipaperista lähtien valmisteltiin Finpron, ulkoasiainministeriön ja usean eri YK-järjestön yhteistyössä.

Työskentelyn tuloksena syntyi joukko ehdotuksia, jotka kootaan kaikille osallistujille jaettavaan raporttiin. Vesityöpajan yritykset esittivät ratkaisumalleja ja osaamista, jonka UNICEFin innovaatioyksikkö lupasi tarkastella yksityiskohtaisesti, ja tutkia mahdollisuutta ”target product profile (TPP)” ehdotukseen. TPP on uusi lähestymistapa, jota UNICEFin innovaatioyksikkö on hyödyntänyt muutaman vuoden ajan pyytääkseen yksityissektoria kehittämään ja tarjoamaan tarkoin määriteltyyn ongelmaan ratkaisua.

Esimerkiksi ICT- ja telekommunikaatiotyöpaja ehdotti seuraavaa lähestymistapaa: (1) kaikkien toimijoiden tunnistaminen; (2) toimijoiden yhteen kutsuminen; (3) yhteisten keskustelujen aloitus: tiedonvaihdon parantaminen, rahoitusmahdollisuuksien tunnistaminen, sisäänpääsypaikkojen tunnistaminen YK-kaupassa (entry points). Pohjoismainen yhteistyö ja tarve Team Finlandin rooliin yritysmahdollisuuksien tukijana YK-hankinnoissa nousi esille useassa puheenvuorossa.

Muun muassa norjalaisten NOREPS (Norwegian Emergency Preparedness System) kannustaa yrityksiä muodostamaan klustereita, joilla aikaansaadaan toimitusvoimaa ja houkuttelevuutta. YK etsii kokonaisvaltaisia ratkaisuja (turn key solutions); toimitusvarmuus ja skaalautuvuus suureen mittakaavaan ovat olennaisia. Klustereissa pienemmät yritykset voivat tukeutua yhden tai useamman isomman veturiyrityksen toimitusvoimaan. Osa Nordic Innovation Day:ssä paikallaolleista yrityksistä on jo kokeneita YK-kaupan tekijöitä ja osalle uusia mahdollisuuksia aukenee parhaillaan.

Vuonna 2015 UNICEF kilpailutti 1,75 miljardin dollarin (USD) edestä tarvikkeita ja palveluita valtioiden ja kumppaniensa puolesta. UNICEF product innovation toiminnon kautta kehitetään kustannustehokkaita ratkaisuja haasteisiin, joihin ei löydy markkinoilla olevaa ratkaisua: esimerkiksi keuhkokuumeen diagnostiikkaan yrityksiä pyydettiin kehittämään yksinkertainen laite, joka laskee hengitystiheyden ja jota voidaan käyttää keuhkokuumeen todentamiseen kenttäolosuhteissa. Keuhkokuume aiheuttaa yli 900 000 alle viisivuotiaan lapsen kuoleman vuosittain, koska oireet jäävät tunnistamatta. UNICEF on kehittänyt innovaatiohankkeidensa kautta mm. Zika-virusdiagnostiikkaa ja rokotteen sekä yhteisötasolla toteutettavia sanitaatioratkaisuja. UNICEF:llä on lisäksi innovaatiorahasto, josta open source teknologiaa soveltavat yritykset voivat hakea rahoitusta. Rahoitusta myönnetään uusille teknologioille kolmessa kategoriassa: tuotteet nuorille, reaaliaikainen tieto sekä infrastruktuuri.  www.unicefinnovationfund.org

UNOPS (United Nations Organization for Project Services) kertoi tilaisuudessa ensimmäistä kertaa julkisesti possibilities portaalistaan, joka mahdollistaa pienten ja keskikokoisten yritysten innovatiivisten ratkaisuiden esittelyn ja ehdotusten nopean käsittelyn. Yritykset voivat kirjoittaa portaaliin 500 sanan ehdotuksen, jonka UNOPSin Kööpenhaminan yksikkö arvioi mahdollisimman pikaisella aikataululla meneillään olevien hankkeidensa kannalta. Jos yhteensopivuus löytyy, UNOPS laittaa kilpailutusosastonsa suoraan yrityksen kanssa yhteyteen. Palvelu on luottamuksellinen eikä sisällä ostositoumusta UNOPSin puolelta, sillä lopulliset ehdotukset laitetaan julkiseen hankintaprosessiin. Toisaalta se on suora ja nopea tapa yrityksille ehdottaa ratkaisujaan YK-hankkeita toteuttavalle UNOPSille. UNOPS kilpailuttaa vuosittain 717 miljoonan dollarin (USD) edestä hankintoja.  www.unops.org/possibilities

Suomalaiset yritykset olivat keskustelujen perusteella tyytyväisiä Nordic Innovation päivän antiin ja muistuttivat konkreettisten jatkotoimenpiteiden tärkeydestä – osa oli jo niistä sopinut. Useat osallistujat loivat kontakteja, joihin heillä ei tavallisesti olisi mahdollisuuksia. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen avasi tapahtuman, ja kauppa ja kehitys suurlähettiläs Sinikka Antila kokosi esiin nousseita ajatuksia yhteen päivän päätteeksi. Antila kannusti päivän osallistujia jakamaan oppimaansa tietoa mahdollisimman laajalle, ja korosti pohjoismaisen yhteistyön merkitystä myös jatkossa. Pienillä mailla on pienet resurssit, ja niitä yhdistämällä voidaan saavuttaa parempia tuloksia, sekä oppia toisiltamme tekemällä yhdessä. Pohjoismainen brändi on yksittäistä maabrändiä huomattavasti voimakkaampi ja tunnetumpi globaalia kenttää ajatellen.

Yritysten suusta

“Räätälöimme ratkaisumme paikallisiin tarpeisiin sopiviksi. On tärkeää tutustua alueen todellisiin tarpeisiin ja luoda suhteet paikallisiin YK-edustajiin. Nordic Innovation Day oli juuri sopiva tapahtuma tähän. Saimme viimeisintä tietoa tarpeista Syyriassa ja naapurimaissa, verkostoiduimme potentiaalisten kumppanien kanssa ja esittelimme miten yrityksemme voi olla osana humanitääristen kriisien haasteiden ratkaisua.” Markku Immonen, Export Manager, IC2 Feeniks.

IC2 Feeniks tarjoaa mm. lukuisia telttaratkaisuja ja potilaan eristyskapseleita humanitäärisen toiminnan tarpeisiin.

”Funzin mobiilioppimispalvelu on jo käytössä Syyrian alueella ja rakennamme yhteistyötä YK-järjestöjen kanssa. Yhteistyö YK:n kanssa muistuttaa minkä tahansa tärkeän asiakkaan kanssa työskentelyä – se vaatii sitoutumista, investointeja ja jatkuvaa viestintää. Nordic Innovation Day oli meille loistava mahdollisuus tavata kaikki tärkeät YK-järjestöt saman tapahtuman aikana ja keskustella alueen konkreettisista tarpeista ja haasteista.” Aape Pohjanvirta, Founder, Funzi.

nid-2

Advertisements